Metody leczenia zależą oczywiście od wielu czynników takich jak rozpoznanie, wola chorego, skuteczność, nawroty i powikłania.

Wszystkie stosowane przez nas metody leczenia wynikają z zasad medycyny opartej na faktach i badaniach naukowych (Evidence Based Medicine).

Laser CO2

W leczeniu: kłykcin kończystych, szczeliny odbytu, fałdów skórnych odbytu, zakrzepach przyodbytniczych.

Przykładowy zabieg z wykorzystaniem lasera CO2

Wymiana bakterii jelitowych (Fecal Microbiota Transplantation)

Uczestniczymy w programie leczenia zakażeń jelita bakteriami Clostridium difficile oraz w badaniach wieloośrodkowych leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita wymianą bakterii jelitowych od dawców rodzinnych.

Małoinwazyjne leczenie operacyjne hemoroidów:

Endoskopowe usuwanie polipów jelita grubego

Polipy jelita grubego są łagodnymi nowotworami, które znajdowane są podczas kolonoskopii. Ponieważ, w miarę upływu czasu większość polipów jelita grubego powiększa się i wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się w nich ognisk wczesnego raka, wszystkie polipy wymagają usunięcia i badania przez histopatologa.

Przygotowanie do zabiegu usunięcia polipów nie różni się od przygotowania do kolonoskopii. Zdjęcia obrazują etapy usunięcia łagodnego polipa:

Małoinwazyjne, laparoskopowe operacje jelita grubego

Posiadamy 20 –letnie doświadczenie w operacjach laparoskopowych jelita grubego. Zespół pod kierownictwem prof. Jarosława Leszczyszyna wykonał pierwszą w Polsce operację laparoskopowego wycięcia odbytnicy z powodu nowotworu w 1994 roku.