Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W latach 1990-1998 pracował jako asystent w oddziale Chirurgii Ogólnej następnie w Zakładzie Chirurgii Endoskopowej Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu. W latach 1998-2002 pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 4Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

W 2002 roku rozpoczął pracę w Szpitalu Specjalistycznym EuroMediCare przy ul. PIlczyckiej 144-148 we Wrocławiu. W latach 2005-2009 pełnił funkcję Dyrektora Szpitala , następnie do 2012 roku Dyrektora Medycznego jednocześnie od 2004 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Endoskopowej oraz Kierownika Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego.

Równolegle dr Skoczylas pracował jako proktolog w Poradni Proktologiczną przy ul. Pilczyckiej 144-148, a od roku 2013 w Poradni Proktologicznej DCCP przy ul. Grabiszyńskiej 105.

W sferze zawodowych zainteresowań niezmiennie pozostają: chirurgia laparoskopowa, endoskopia przewodu pokarmowego i proktologia.

Dr Skoczylas jest członkiem towarzystw naukowych:

European Society of Gastrointestinal Endoscopy,
European Association for Endoscopic Surgery,
Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcji Chirurgii Endoskopowej TCHP,
oraz sekcji Videochirurgii TCHP Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe wzmacniają odbyte zagraniczne i krajowe kursy staże kliniczne między innymi:

1991- 1st Postgraduate Course of Laparoscopic Surgery, Prof. G.Lepsien, University of Goettingen
1994- Training in Endoscopy – Dr A. Manning , Royal Bradford Infirmary ,UK
1994- Course of Coloproctology – Prof. M. Pescatori, Uscita di Colon Proctologia, Rome, Italy
1995- New Technology and Advanced Techniques in Surgery, Luxembourg
1996- Training Completion Award, Laparoscopic Innovation. Pensylvania Hospital , Philadelphia, USA 1997- XV European Workshop on Gastroenterology and Endotherapy, Erasme Hopital, Brussels, Belgium
1997- A Course in Laparoscopic Gastric Surgery. European Surgical Institute, Hamburg- Norderstedt, Germany
2001- Latest Developments in Gastroenterology, EPGS, Prof. G.H.J. Tytgat, Amsterdam, Holland
2001- Advanced Course in Laparoscopic Colorectal Surgery. IRCAD, Prof. J. Marescaux, Strasbourg, France
2002- European LAP-BAND System Workshop, Wroclaw, Poland
2003- Kurs: Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w proktologii – leczenie szczelin odbytu, Prof. A. Dziki, Klinika Chirurgii Ogolnej i Kolorektalnej , UM w Łodzi
2005- Workshop on Advanced Endoscopy, Copenhagen , Denmark
2006- Proktologia XXI wieku, Kurs technik małoinwazyjnych, Prof. R. Herman, III Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, CM UJ, Kraków
2006 – Kurs: Zabiegi Oszczędzające Zwieracze w Chirurgii Odbytnicy, Prof. R. Herman, III Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej , CM UJ, Kraków
2008- Endoscopic Practice 2008, At the Interface of Evidence and Expert Opinion, ASGE, San Diego Convention Center, CA, USA
2008- Advanced Colorectal Workshop, St. Marks Hospital, Londyn, UK
2010- Kurs ultrasonografii przezodbytniczej , Diagnostyka i leczenie chorób proktologicznych , Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość
2013- Steering The Disease Course of IBD, American Medical Association, Orlando, Fl. USA
2013- Ulcerative Colitis: Implementing New Treatment Options to Improve Patient Outcomes, Orlando, Fl. USA
LISTA PUBLIKACJI NAUKOWYCH:

1. Leszczyszyn J., Ławiński M., Durek W., Kulpa T., Massopust R., Skoczylas M. „Wyniki cholecystektomii laparoskopowych” Pol.Prz.Chirurg. 1992,64,890. ( The results of laparoscopic cholecsytectomies)

2. Ławiński M., Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Kulpa T.,” Specyfika okresu pooperacyjnego u chorych po cholecystektomii laparoskopowej.” Acta Endosc.Pol. 1993,3,121. ( Typical clinical recovery after laparoscopic gallblader surgery).

3. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Kielan W. „Endoscopic management of biliary duct stones: the results and complications.” Acta Gastroent. Latinoamericana 1993,suppl.(Gastro93)65.

4. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M. „Litotrypsja laserem barwnikowym w kamicy żółciowej przewodowej” Pol.Prz.Chir. 1994,66,342 ( Laser-dye lithotripsy of biliary Stones)

5. Ławiński M., Leszczyszyn J., Massopust R., KulpaT., Skoczylas M. „Cholecystektomia laparoskopowa – rok doświadczeń własnych.”, Scripta Medica 1994,67,92 ( Laparoscopic cholecystectomy – one year experience)

6. Leszczyszyn J., Kamiński K., Massopust R., Skoczylas M., Rozwalka B. „Recidivujci litiaza vyvodnych zlucovych cest u nemocnych s divertiklem Vaterske papily.” Rozhledy v chirurgii 1994,73,169 ( The recurrenent biliary Stones In patient suffering from iuxtapapillary diverticulas)

7. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M. „Laparoscopic high anterior rectal resection with laser ablation of hepatic metastases.” Surg.Endosc.1994,8,537.

8. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Massopust R. – „Laser ablation of villous” high grade dysplasia” colorectal adenomas.” Surg.Endosc. 1994,8,580.

9. Leszczyszyn J., Kamiński K., Massopust R., Skoczylas M. „Vysledky lecby nemocnych s choledocholitiazou metodou litotripse barviovym laserem.” Scripta Medica 1994,67, 155

10. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Janus W. „Kliniczna ocena impulsowego lasera rodaminowego w zabiegach endoskopowych w drogach żółciowych.” Acta Optoel.Med. 1995,1,51 (Clinical experience with the pulsed-rodamin laser in the biliary tract diseases treatment).

11. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Janus W.: „The endoscopic management of malignant colorectal obstruction.” Min.Inv.Therapy 1995,4, 22.

12. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Janus W., Massopust R.: „Zabiegi laparoskopowe w chirurgii jelita grubego i odbytnicy.” Gastroenterol.Pol. 1995, 2,235 ( Laparoscopic colorectal surgery)

13. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Janus W., Rozwalka B.: „Powikłania po sfinkterotomiach endoskopowych w materiale własnym”. Gastroenterol.Pol. 1995,2, 327 ( Complications after ERCP with sphincterotomies)

14. Leszczyszyn J., Skoczylas M. „ Laparoskopia bez nadciśnieniowej odmy otrzewnowej (bezgazowa)” Pol.Prz.Chir. 1997, 69, 87 ( Gasless laparoskopy)

15. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Janus W., Massopust R. „Własne doświadczenia w chirurgii laparoskopowej z zastosowaniem mechanicznego wyciągu powłok brzucha” . Videochir. 1996,1,12 ( Laparoscopy without pneumoperitoneum – clinical experience)

16. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Janus W., Rozwalka B. „Diagnostyka i leczenie endoskopowe powikłań po cholecystektomii laparoskopowej i klasycznej” Videochirurgia, 1998,3,20 (A23) ( Diagnosis and treatment of complications after laparoscopic cholecystectomy)

17. Leszczyszyn J., Massopust R., Janus W., Skoczylas M.: Endoskopowe leczenie uszkodzeń przewodów żółciowych po cholecystektomii laparoskopowej. Videochirurgia, 2000, 16, 8 ( Endoscopic treatment of the iatrogenic lesions of the biliary tract)

18. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Łebski I., Janus W., Syska M.: Wyniki leczenia guzków krwawniczych metodą PPH-Longo. Videochirurgia, 2000, 16, 10 ( Results of the PPH mucosectomy in the hemorhhoidal disease)

19. Leszczyszyn J., Łebski I., Skoczylas M., Janus W., Massopust R.: Analysis and results of stapled mucosectomy In the treatment of hemorrhoids” GUT, 2001, 49, 2715

20. Leszczyszyn J., Łebski I., Massopust R., Skoczylas M., Janus W.: Analysis of results of endoscopic rubber band ligation of esophageal varices. Endoscopy, 2001, 33, 2698

21. Lebski I., Leszczyszyn J., Skoczylas M., Gebuza A., Massopust R., Jaber S., Choroszczak P., Pankała R.: Laparoscopic fundoplication for gastroesophageal reflux disease treatment- A retrospective analysis of 31 cases. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech , 2002, 14, 352

22. Gerber H., Leszczyszyn J., Jeleń M., Łebski I., Skoczylas M., Pankała R.: Zastosowanie biomateriału SIS do odtworzenia zwieracza odbytu- badanie doświadczalne. Adv Clin Exp Med 2005,14,961-966 ( Anal sphincter re construction with SIS biological implants

PODRĘCZNIKI I MONOGRAFIE:

1. Leszczyszyn J., Łebski I., Janus W., Skoczylas M.: Laparoscopic excision of posteriori gastric wall leiomyoma . Gastric Cancer- New York 2001, Monduzzi Editore, International Proceedings, 1170-117