prof. dr hab. Elzbieta Poniewierka

Kariera zawodowa, naukowa i dydaktyczna od jej początku do chwili obecnej jest ścisle związana z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.
Uzyskane tytuły zawodowe i naukowe:

  • W 1986 roku – tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnetrznych
  • W 1988 roku – tytuł doktora nauk medycznych
  • W 1991 roku – tytuł specjalisty z zakresu gastroenterologii
  • W 2006 roku – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych
  • Od 2012 roku zatrudnienie na stanowisku ptofesora nadzwyczajnego w Katedrze Gastroenterologii i Hepatologii

Uczestnik wielu konferencji naukowo-szkoleniowych i warsztatów w kraju i za granicą na których stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w ramach lecznictwa otwartego i szpitalnego a także w zakresie diagnostyki endoskopowej.
Autor i współautor kilkudziesięciu pozycji literaturawych w czasopismach krajowych i zagranicznych a także autor rozdziałów w podręcznikach i literaturze fachowej.