ZABIERZ ZE SOBĄ:

 • aktualny 3-dniowy dzienniczek żywieniowy, tj.:
  • ilość i skład posiłków w miarach domowych (np. szklanka, łyżka, plaster etc.)
  • ilość i rodzaj wypijanych płynów
  • godziny posiłków
  • jeśli występują dolegliwości pokarmowe, warto zaznaczyć w dzienniczku kiedy wystąpiły i jak długo trwały
 • wydrukowane zalecenia żywieniowe wraz z własnymi uwagami/notatkami
 • aktualne wyniki badań laboratoryjnych (jeśli dotychczasowe modyfikacje żywieniowe były ukierunkowane na poprawę parametrów laboratoryjnych)

 

 

Podczas spotkania:

 • przeanalizujemy napotkane dotychczas trudności oraz poszukamy skrojonych na miarę rozwiązań
 • omówimy postępy żywieniowe oraz zdrowotne
 • zmodyfikujemy zalecenia żywieniowe adekwatnie do aktualnych potrzeb
 • na życzenie pacjenta przygotowany zostanie spersonalizowany 7-dniowy jadłospis będący wizualizacją dotychczas przygotowanych zaleceń żywieniowych

 

Zależnie od przyjętej metody współpracy oraz potrzeb pacjenta wizyty kontrolne mogą odbywać się co kilka tygodni lub rzadziej i obejmować przygotowanie jadłospisu lub nie.

 

 

Wizyta kontrolna: 150zł

Wizyta kontrolna z jadłospisem: 300zł